WhatsApp Image 2024 06 18 at 7.41.01 PM

PRESTASI HARGA MINERAL MINGGU 14 JUN 2024

Prestasi harga jualan bagi hampir kesemua mineral logam pada minggu berakhir 14 Jun 2024 adalah lebih rendah kecuali bagi emas dan timah yang merekodkan prestasi positif untuk ditutup pada harga USD74.93 dan USD32,405.00 berbanding USD74.29 dan USD32,100.00 pada minggu sebelumnya. Mineral logam lain mencatatkan penurunan harga berjulat di antara 1.89% sehingga 4.38% dengan prestasi tertinggi dicatatkan oleh aluminium untuk dijual pada harga USD2,465.00. Bijih besi turut mencatatkan penurunan harga sebanyak 1.06% untuk ditutup pada harga USD107.33. Bagi harga jualan arang batu pula ditutup lebih tinggi untuk ditutup pada harga USD109.60 berbanding USD108.00 bagi setiap tan metrik.

Secara keseluruhan, kesemua mineral RE Oksida (REO) mencatatkan prestasi negatif kecuali bagi mineral REO Erbium dengan peningkatan harga sebanyak 1.50% untuk didagangkan pada harga USD42,968.91 berbanding USD42,333.80 pada minggu lepas. Peratusan penurunan harga bagi mineral yang lain adalah di antara 0.12% sehingga 1.71% dengan rekod penurunan tertinggi dicatatkan oleh Dysprosium untuk ditutup pada harga USD255,750.00 berbanding USD260,200.00 pada minggu sebelumnya. Hal ini turut diikuti dengan mineral REO Praseodymium dan Gadolinium untuk dijual pada harga USD50,737.69 dan USD22,962.59 berbanding USD51,282.40 dan USD23,197.54 dengan peratusan penurunan sebanyak 1.06% dan 1.01%.

Nilai dagangan kumpulan karbonat RE (REC) masih ditutup rendah untuk dijual pada harga USD4,021.89 berbanding USD4,061.29 dengan peratusan penurunan sebanyak 0.97%.

WhatsApp Image 2024 06 10 at 2.11.42 PM

PRESTASI HARGA MINERAL MINGGU 7 JUN 2024

Prestasi harga jualan bagi kesemua mineral logam pada minggu berakhir 7 Jun 2024 adalah lebih rendah berbanding minggu lepas dengan peratusan penurunan di antara 1.49% sehingga 9.51%. Penurunan harga tertinggi dicatatkan oleh nikel dengan harga jualan sebanyak USD 17,940.00 berbanding USD19,825.00. Mineral bijih besi juga mencatatkan penurunan harga yang agak signifikan untuk ditutup pada harga USD108.48 berbanding USD118.58 dengan prestasi penurunan sebanyak 8.52%. Hanya mineral tenaga arang batu sahaja yang mencatatkan peningkatan harga sebanyak 2.37% untuk ditutup pada harga USD108.00 bagi setiap tan metrik.

Secara keseluruhan, kesemua mineral RE Oksida (REO) mencatatkan prestasi negatif kecuali bagi mineral REO Gadolinium dengan peningkatan harga sebanyak 0.77% untuk didagangkan pada harga USD23,197.54 berbanding USD23,019.56. Peratusan penurunan harga bagi mineral yang lain adalah berjulat di antara 0.12% sehingga 4.38% dengan rekod penurunan tertinggi dicatatkan oleh Terbium untuk ditutup pada harga USD788,170.00 berbanding USD824,290.00 pada minggu sebelumnya. Hal ini turut diikuti dengan mineral REO Erbium dan Dysprosium untuk dijual pada harga USD42,333.80 dan USD260,200.00 berbanding USD43,764.73 dan USD266,720.00 bagi setiap tan metrik pada minggu sebelumnya.

Nilai dagangan kumpulan karbonat RE (REC) masih ditutup rendah untuk dijual pada harga USD4,061.29 berbanding USD4,183.49 dengan peratusan penurunan sebanyak 2.92%.

2024 06 06 09 26 54

Bersama-sama ini dilampirkan surat rasmi hebahan Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2024 - Garis Panduan Pengurusan Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam dan Surat Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2024 - Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian dan Sistem ICT Sektor Awam sebagai rujukan.

SPA_3_dan_SPA_4_2024.zip
Popular 2.68 MB 44

Surat Pekeliling Am ini juga boleh dimuat turun di Portal Rasmi Jabatan Perdana Menteri di capaian https://jpm.gov.my/ms/pekeliling-jpm/surat-pekeliling atau Portal Rasmi Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA) di capaian https://www.nacsa.gov.my/.

WhatsApp Image 2024 06 04 at 6.07.30 PM

PRESTASI HARGA MINERAL MINGGU 31 MEI 2024

Harga jualan bagi mineral logam emas dan aluminium pada minggu berakhir 31 Mei 2024 ditutup lebih tinggi dengan prestasi peningkatan sebanyak 0.24% dan 3.00% untuk dijual pada harga USD75.50 dan USD2,676.00. Bagi mineral logam nikel, timah dan tembaga pula mencatatkan penurunan sebanyak 0.63%, 1.19% dan 2.65% dengan harga jualan USD19,825.00, USD33,275.00 dan USD9,984.00. Bagi mineral tenaga arang batu dan bijih besi turut mencatatkanprestasi positif dengan peratusan peningkatan sebanyak 0.38% dan 0.78% untuk ditutup pada harga USD105.50 dan USD118.58 bagi setiap tan metrik.

Secara keseluruhannya mineral oksida RE (REO) mencatatkan prestasi turun dan naik yang agak seimbang bagi kesemua 16 REO yang didagangkan. REO yang mencatatkan peningkatan harga tertingga adalah Lanthanum sebanyak 0.13% dengan harga jualan USD551.37 berbanding USD550.68 pada minggu sebelumnya. Manakala bagi REO yang mencatatkan penurunan terbanyak pula ialah Gadolinium dengan peratusan penurunan sebanyak 7.87% untuk ditutup pada harga USD23,019.56 berbanding USD24,987.27 bagi setiap tan metrik.

Nilai dagangan kumpulan karbonat RE (REC) masih ditutup rendah untuk dijual pada harga USD4,183.49 berbanding USD4,254.03 dengan peratusan penurunan sebanyak 1.66%.

WhatsApp Image 2024 05 27 at 11.13.18 AM

PRESTASI HARGA MINERAL MINGGU 24 MEI 2024

Harga jualan bagi kesemua mineral logam pada minggu berakhir 24 Mei 2024 ditutup lebih rendah dengan prestasi penurunan di antara 1.36% sehingga 3.76% kecuali bagi aluminium yang mencatatkan peningkatan harga sebanyak 2.14% untuk dijual pada harga USD2,598.00. Penurunan harga tertinggi dicatatkan oleh nikel dengan harga jualan sebanyak USD19,950.00 berbanding USD20,730.00 pada minggu lepas. Bagi mineral tenaga arang batu dan bijih besi pula telah mencatatkan peningkatan harga dengan peratusan peningkatan sebanyak 0.10% dan 0.55% untuk ditutup pada harga USD105.10 dan USD117.66 bagi setiap tan metrik.

Secara keseluruhannya kesemua mineral oksida RE (REO) mencatatkan penurunan harga dengan peratusan prestasi di antara 0.30% sehingga 5.31% bagi minggu berakhir 24 Mei 2024. Penurunan harga tertinggi dicatatkan oleh Praseodymium untuk dijual pada harga USD53,347.47 berbanding USD56,336.47 pada minggu sebelumnya. Ini turut diikuti dengan Neodymium dan Neodymium-Praseodymium dengan peratusan penurunan sebanyak 5.19% dan 5.03% untuk ditutup pada harga USD53,347.47 dan USD52,521.44 berbanding USD56,267.43 dan USD55,300.88 bagi setiap tan metrik.

Nilai dagangan kumpulan karbonat RE (REC) masih ditutup rendah untuk dijual pada harga USD4,254.03 berbanding USD4,480.68 dengan peratusan penurunan sebanyak 5.06%.

Adakah halaman ini membantu anda?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input