Akta, Peraturan, Pekeliling & Garis Panduan

Akta dan Peraturan


Akta Ahli Geologi


Akta Pembangunan Mineral

Peraturan Mineral Negeri


Peraturan Kuari

Terengganu Quarry Rules
Popular 488.2 KB 201
Selangor Quarry Rules 2003
Popular 158.15 KB 414
Perak Quarry Rules 1992
Popular 560.24 KB 399
Pahang Quarry Rules 2004
Popular 528.48 KB 399


Peraturan Penyiasatan Kajibumi