Akta, Peraturan, Pekeliling & Garis Panduan

Akta dan Peraturan


Akta Ahli Geologi


Akta Pembangunan Mineral

Peraturan Mineral Negeri


Peraturan Kuari

Terengganu Quarry Rules
Popular 488.2 KB 144
Selangor Quarry Rules 2003
Popular 158.15 KB 189
Perak Quarry Rules 1992
Popular 560.24 KB 160
Pahang Quarry Rules 2004
Popular 528.48 KB 177


Peraturan Penyiasatan Kajibumi