Akta, Peraturan, Pekeliling & Garis Panduan

Akta dan Peraturan


Akta Ahli Geologi


Akta Pembangunan Mineral

Peraturan Mineral Negeri


Peraturan Kuari

Terengganu Quarry Rules
Popular 488.2 KB 494
Selangor Quarry Rules 2003
Popular 158.15 KB 1193
Perak Quarry Rules 1992
Popular 560.24 KB 1077
Pahang Quarry Rules 2004
Popular 528.48 KB 998


Peraturan Penyiasatan Kajibumi

Adakah halaman ini membantu anda?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input