Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) JMG 2021-2025

 

Dokumen Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) JMG 2021-2025 ini disediakan sebagai iltizam Jabatan dalam meneruskan kesinambungan agenda Kerajaan Digital yang mampan. Ianya menggariskan panduan hala tuju strategik pendigitalan JMG untuk pelaksanaan bagi tempoh lima (5) tahun akan datang sejajar dengan PSP KeTSA dan PSP Sektor Awam (PSPSA).

Kepentingan PSP JMG 2021 - 2025 adalah

  1. menyokong aspirasi Kerajaan untuk menggapai SDG 2030, WKB 2030, RMKe-12 dan transformasi digital Sektor Awam;
  2. menjajarkan penerima gunaan teknologi ICT terkini dalam strategi pelaksanaan pendigitalan Jabatan seiring dengan agenda pendigitalan Kerajaan dan Kementerian; dan
  3. pemangkinkepadapeningkatankualitipenyampaian perkhidmatan digital menerusi penggunaan dan adaptasi teknologi baru muncul (new emerging technologies).

Muat turun:

1000 Characters left


Adakah halaman ini membantu anda?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input