Laman Utama
A- A A+

s5 logo

  • Daftar
Warisan Geologi WebGIS Pemetaan Geologi Geologi Kejuruteraan
Penyelidikan dan Pembangunan Geologi Alam Sekitar Mineral Berlogam
Mineral Tenaga Hidrogeologi
Forum GIS Warga JMG Perkhidmatan Lombong dan Kuari Mineral Perindustrian
Warisan Geologi WebGIS Pemetaan Geologi Geologi Kejuruteraan

sop sbtr

Prakata

Kejadian tanah runtuh merupakan fenomena geobencana yang sering berlaku di negara ini, yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Setiap kali berlakunya bencana tanah runtuh, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG) akan terlibat secara langsung dalam siasatan untuk menentukan faktor-faktor geologi yang menjadi punca berlakunya kejadian tersebut.

Prosedur Operasi Standard (POS) Siasatan Bencana Tanah Runtuh ini bertujuan mewujudkan satu mekanisma pengurusan yang memperincikan peranan dan tanggungjawab Pegawai Kajibumi serta kakitangan JMG yang terlibat dalam siasatan bencana tanah runtuh. la akan membolehkan tindakan diambil secara lebih kemas, selaras dan teratur serta memudahkan mekanisma kerjasama dalam pengurusan bencana bersama agensi lain di peringkat Negeri dan Persekutuan. Penyediaan POS adalah selaras dengan peranan Pegawai Kajibumi mengikut Akta Penyiasatan Kajibumi 1974 yang memberi kuasa kepada Pegawai Kajibumi menjalankan siasatan geologi di mana-mana kawasan di Malaysia.

Adalah diharapkan POS ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi melahirkan pegawaipegawai JMG yang berkebolehan, cekap dan profesional dalam menyelesaikan siasatan bencana tanah runtuh. Akhir sekali saya mengucapkan tahniah kepada Kumpulan Kerja Geologi Kejuruteraan Jabatan dan semua pihak atas usaha dan komitmen serta idea yang telah disumbangkan dalam menyediakan POS Siasatan Bencana Tanah Runtuh ini.

Dato' Yunus bin Abdul Razak
Ketua Pengarah
Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

Ogos 2012

Senarai Kandungan

Prosedur operasi standard ini boleh diperolehi daripada:

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
Lantai 20, Bangunan Tabung Haji,
Jalan Tun Razak,
50658 Kuala Lumpur.

Tel: 03-21611033
Faks: 03-21611036

Harga: RM 50.00

Menu Utama

Laman Utama
Pengenalan Agensi
Profil Korporat
Latar Belakang
Visi
Misi
Slogan
Objektif Strategik
Objektif
Logo
Fungsi dan Peranan
Punca Kuasa
Stakeholders dan Pelanggan
Piagam Pelanggan
Pematuhan Piagam Pelanggan
Pencapaian Piagam Pelanggan
Dasar Kualiti
Carta Organisasi
Anugerah dan Pencapaian
Dasar Jabatan
Kerjasama Dalam Negeri dan Antarabangsa
Aktiviti Mineral
Pengenalan
Mineral Berlogam
Penilaian Sumber Mineral Berlogam
Mineral Tenaga
Penilaian Sumber Batu Arang
Mineral Perindustrian
Penilaian Sumber Mineral Perindustrian
Rizab Mineral Perindustrian Malaysia
Kawasan Potensi Mineral Perindustrian Malaysia
Aktiviti Geosains
Pemetaan Geologi
Pengenalan
Liputan Pemetaan Geologi
Status Pemetaan Geologi
Warisan Geologi
Pengenalan
Status Pemetaan Warisan Geologi
Geologi Kejuruteraan
Pengenalan
Status Penyiasatan Geologi Kejuruteraan
Geologi Alam Sekitar
Kajian Geologi Alam Sekitar
Hidrogeologi
Status Pembangunan Air Bawah Tanah
Penggerudian dan pembinaan telaga
Program Pemantauan Air Bawah Tanah
Perkhidmatan Lombong dan Kuari
Pengenalan
Pembangunan Lombong dan Kuari
Kawalseliaan dan Penguatkuasaan
Khidmat Nasihat dan Kepakaran
Penyelidikan dan Pembangunan
Pusat Penyelidikan Mineral (PPM)
Visi, Misi, Objektif dan Fungsi
Piagam Pelanggan
Seksyen
Berita Semasa
Aktiviti Semasa
Pengumuman
Keratan Akhbar
Teks Ucapan
Arahan/Pekeliling/Surat Pekeliling/Dasar/Polisi
Tender dan Sebutharga
Arkib Berita
Kalendar Aktiviti
Awam
e-Perkhidmatan
Permohonan Program Latihan Industri (e-LI)
Aduan Kejadian Geobencana
Permohonan Lawatan Muzium Secara Berkumpulan
e-Pembayaran Penerbitan dan Peta
Aduan Integriti
Statistik
Pengeluaran Mineral Perindustrian
Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Kemudahan
Muzium Geologi
Perpustakaan
Galeri Multimedia
Penerbitan
Peta GIS Dalam Talian
Penerbitan (Format Elektronik)
Senarai Penerbitan
ePenyertaan
Kajian Kepuasan Pelawat Portal
Buku Pelawat
Seranta Awam Atas Talian
Bancian
Perisian/Alat Bantu
Pelanggan
e-Perkhidmatan
Sistem Laporan Statistik Lombong dan Kuari (ST@LK)
Sistem eBMGPermit
Perkhidmatan MyID
Pembekal Perkhidmatan
Survei Geofizik
Penyiasatan Geologi
Penggerudian Air Bawah Tanah
Tender dan Sebutharga
Permohonan Lesen/Permit/Surat Kebenaran
Perkhidmatan Makmal
Ujian Pencirian Batu Dimensi
Geokimia
Geologi Kejuruteraan
Sedimentologi
Mineralogi dan Petrologi
Panduan Pelanggan
Garis Panduan dan Prosedur Operasi Standard (SOP)
Dasar dan Perundangan
Warga 1JMG
e-Perkhidmatan
Sistem Maklumat Mineral dan Geosains (MINGEOSIS)
Sistem Digital Perpustakaan
Tempahan Bilik Latihan ICT (Amber) BPT
Kalendar Penggunaan/Kekosongan
Webmail
Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA)
Forum GIS
Hubungi Kami
Borang Pertanyaan Umum
Direktori Pegawai
Direktori Bahagian/Pejabat Negeri
Komen/Maklum Balas

Maklumat Perhubungan

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia,
Lantai 20, Bangunan Tabung Haji,
Jalan Tun Razak,
50658 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: 03-21611033 | Fax: 03-21611036
 

Sentiasa Berhubung

Facebook-iconTwitter-iconYoutube-iconBlogger-iconRSS-icon
Mobile-iconjmg mobile qr codeTag Cloud

Pautan Pilihan

.