Laman Utama
A- A A+

sop sbtr

Prakata

Kejadian tanah runtuh merupakan fenomena geobencana yang sering berlaku di negara ini, yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Setiap kali berlakunya bencana tanah runtuh, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG) akan terlibat secara langsung dalam siasatan untuk menentukan faktor-faktor geologi yang menjadi punca berlakunya kejadian tersebut.

Prosedur Operasi Standard (POS) Siasatan Bencana Tanah Runtuh ini bertujuan mewujudkan satu mekanisma pengurusan yang memperincikan peranan dan tanggungjawab Pegawai Kajibumi serta kakitangan JMG yang terlibat dalam siasatan bencana tanah runtuh. la akan membolehkan tindakan diambil secara lebih kemas, selaras dan teratur serta memudahkan mekanisma kerjasama dalam pengurusan bencana bersama agensi lain di peringkat Negeri dan Persekutuan. Penyediaan POS adalah selaras dengan peranan Pegawai Kajibumi mengikut Akta Penyiasatan Kajibumi 1974 yang memberi kuasa kepada Pegawai Kajibumi menjalankan siasatan geologi di mana-mana kawasan di Malaysia.

Adalah diharapkan POS ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi melahirkan pegawaipegawai JMG yang berkebolehan, cekap dan profesional dalam menyelesaikan siasatan bencana tanah runtuh. Akhir sekali saya mengucapkan tahniah kepada Kumpulan Kerja Geologi Kejuruteraan Jabatan dan semua pihak atas usaha dan komitmen serta idea yang telah disumbangkan dalam menyediakan POS Siasatan Bencana Tanah Runtuh ini.

Dato' Yunus bin Abdul Razak
Ketua Pengarah
Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

Ogos 2012

Senarai Kandungan

Prosedur operasi standard ini boleh diperolehi daripada:

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
Lantai 20, Bangunan Tabung Haji,
Jalan Tun Razak,
50658 Kuala Lumpur.

Tel: 03-21611033
Faks: 03-21611036

Harga: RM 50.00

pelan strategik isp 2016 2020 small banner 03

Senarai Perkhidmatan Online

Maklumat Perhubungan

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia,
Aras 9, Menara PjH,
No. 2, Jalan Tun Abdul Razak,
Presint 2, 62100 PUTRAJAYA.

Tel: (+603) 88716000
Faks: (+603) 88716145/46
Emel: helpdesk [at] jmg [dot] gov [dot] my

Lihat Direktori Bahagian/Pejabat Negeri

Sentiasa Berhubung

Facebook-iconTwitter-iconYoutube-iconBlogger-iconRSS-icon
Mobile-iconjmg mobile qr codemobile apps icon
isms
 

Kata Kunci Popular

Your browser doesn't support canvas.