Welcome to JMG Malaysia   Klik untuk mendengar teks yang ditandakan! Welcome to JMG Malaysia aGSpeech

Saiz fon: bignormalbiggest / Kontras warna: bowwobboy / Teks Kepada Ucapan: t2s Bantuan

 • ngc2014
 • tin con 2014
 • igm seminar 2014
 • mh370
 • persidangan jmg 2014 apc 2013
 • National Geoscience Conference 2014 (NGC 2014). Klik disini untuk maklumat lanjut.
 • International Tin Chemical Conference and Exhibition. Klik disini untuk maklumat lanjut.

Prosedur Operasi Standard Siasatan Bencana Tanah Runtuh

sop sbtr

Prakata

Kejadian tanah runtuh merupakan fenomena geobencana yang sering berlaku di negara ini, yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Setiap kali berlakunya bencana tanah runtuh, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG) akan terlibat secara langsung dalam siasatan untuk menentukan faktor-faktor geologi yang menjadi punca berlakunya kejadian tersebut.

Prosedur Operasi Standard (POS) Siasatan Bencana Tanah Runtuh ini bertujuan mewujudkan satu mekanisma pengurusan yang memperincikan peranan dan tanggungjawab Pegawai Kajibumi serta kakitangan JMG yang terlibat dalam siasatan bencana tanah runtuh. la akan membolehkan tindakan diambil secara lebih kemas, selaras dan teratur serta memudahkan mekanisma kerjasama dalam pengurusan bencana bersama agensi lain di peringkat Negeri dan Persekutuan. Penyediaan POS adalah selaras dengan peranan Pegawai Kajibumi mengikut Akta Penyiasatan Kajibumi 1974 yang memberi kuasa kepada Pegawai Kajibumi menjalankan siasatan geologi di mana-mana kawasan di Malaysia.

Adalah diharapkan POS ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi melahirkan pegawaipegawai JMG yang berkebolehan, cekap dan profesional dalam menyelesaikan siasatan bencana tanah runtuh. Akhir sekali saya mengucapkan tahniah kepada Kumpulan Kerja Geologi Kejuruteraan Jabatan dan semua pihak atas usaha dan komitmen serta idea yang telah disumbangkan dalam menyediakan POS Siasatan Bencana Tanah Runtuh ini.

Dato' Yunus bin Abdul Razak
Ketua Pengarah
Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

Ogos 2012

Senarai Kandungan

Prosedur operasi standard ini boleh diperolehi daripada:

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
Lantai 20, Bangunan Tabung Haji,
Jalan Tun Razak,
50658 Kuala Lumpur.

Tel: 03-21611033
Faks: 03-21611036

Harga: RM 50.00

 • audio video
 • muat-turun
 • tender sebutharga
 • lesen permit
 • undang2 dan polisi
 • epenyertaan
 • galeri foto
 • muzium geologi
 • penerbitan

Aktiviti Akan Datang

bookmarkSeminar Perlombongan Geologi Institut Geologi Malaysia (IGM)
 22 Mei 2014 @ Eastin Hotel, Petaling Jaya
  
bookmarkNational Geoscience Conference 2014 (NGC 2014)
 13 - 14 Jun 2014 @ Hotel Grand Continental
  
bookmarkMajlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2013 dan Persidangan JMG 2014
 17 - 20 Jun 2014 @ Pulau Langkawi
  
bookmarkInternational Tin Chemical Conference and Exhibition 2014
 28 - 29 Oktober 2014
Ibu Pejabat Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Lantai 20, Bangunan Tabung Haji, Jalan Tun Razak, 50658 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: 03-21611033 | Faks: 03-21611036 | Emel: | Peta

Last update: 16-04-2014 02:19

Jumlah pelawat: 7266

 • mygov
 • msc
 • nre
 • 1malaysia
icon W2 aafbtwitutb
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1024 768 piksel
Klik untuk mendengar teks yang ditandakan!