bilik amber

Perhatian:

 • Tempahan hendaklah dibuat selewat-lewatya 14 hari sebelum tarikh latihan.
 • Tempahan dan perbelanjaan untuk jamuan dan peralatan lain yang digunakan dalam latihan hendaklah dilakukan oleh pihak tuan/puan.
 • Sebarang pembatalan tempahan hendaklah dimaklumkan kepada Unit Pengurusan Data, Cawangan Pengurusan Maklumat, BPT. (U.P. Puan Syamilah: Tel 05-5406000-samb:272)

 1. Maklumat Kegunaan
 2. Tarikh Mula Latihan
  Invalid Input
 3. Masa Mula
  Invalid Input
  cth: 9:00 pagi
 4. Tarikh Tamat Latihan
  Invalid Input
 5. Masa Tamat
  Invalid Input
  cth: 5:00 petang
 6. Nama Latihan/Kursus/Bengkel
  Invalid Input
 7. Bilangan Peserta
  Invalid Input
 8. Nama Pegawai/Urusetia Latihan
  Invalid Input
 9. Emel
  Invalid Input
 10. No. Telefon Bimbit
  Invalid Input
 11. Maklumat Pemohon
 12. Nama Pemohon
  Invalid Input
 13. Jawatan
  Invalid Input
 14. Bahagian/Cawangan/Unit
  Invalid Input
 15. Alamat
  Invalid Input
 16. No. Telefon
  Invalid Input
 17. Faks
  Invalid Input
 18. Emel
  Invalid Input
 19. Perakuan Pemohon
 20. Invalid Input
 21. Invalid Input
 22. Antispam
  Antispam
  RefreshInvalid Input