snapshot digital library header

Sistem Digital Perpustakaan merupakan satu aplikasi berasaskan web yang telah dibangunkan oleh JMG untuk pengguna jabatan bagi mendapatkan bahan rujukan secara atas talian.  Dengan adanya aplikasi ini, pengguna tidak perlu lagi pergi ke perpustakaan jabatan untuk mencari dan mendapatkan bahan rujukan. Pengguna hanya perlu membuat carian dalam Sistem Digital Perpustakaan daripada lokasi komputer pengguna. Setelah membuat pilihan daripada carian tersebut, pengguna boleh lihat laporan tersebut ataupun boleh download dan cetak laporan tersebut.

Jabatan sedang berusaha untuk mengembangkan perkhidmatan Sistem Digital Perpustakaan agar boleh digunakan untuk menjual produk jabatan (peta dan laporan) secara atas talian kepada pihak luar. Dengan adanya utiliti penjualan secara atas talian nanti, diharap dapat meningkatkan penjualan produk jabatan.

** Sila rujuk Panduan Pengguna yang disediakan.