Bil. Aplikasi Bilangan Transaksi (mengikut bulan pada tahun semasa)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Jumlah
1. Pertanyaan Umum 13 14 11  10  12  4              
2. Permohonan Program Latihan Industri (e-Li) 12 15 12  9  5  4              
3. Permohonan Lawatan Muzium Geologi Secara Berkumpulan 0 0 0  0  0  0              
4. Aduan Kejadian Geobencana 1 2 1  1  2  2              
5. Permohonan / Tempahan Bilik Latihan ICT (Amber) BPT 0 0  0  0  0