Bil. Aplikasi Bilangan Transaksi (mengikut bulan pada tahun semasa)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Jumlah
1. Pertanyaan Umum 13 14 11  10                  
2. Permohonan Program Latihan Industri (e-Li) 12 15 12  9                  
3. Permohonan Lawatan Muzium Geologi Secara Berkumpulan 0 0 0  0                  
4. Aduan Kejadian Geobencana 1 2 1  1                  
5. Permohonan / Tempahan Bilik Latihan ICT (Amber) BPT 0 0  0