Bil. Aplikasi Bilangan Transaksi (mengikut bulan pada tahun semasa)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Jumlah
1. Pertanyaan Umum  14  16  23  12  17  12              
2. Permohonan Program Latihan Industri (e-Li)  13  24  12  11  15  18              
3. Permohonan Lawatan Muzium Geologi Secara Berkumpulan  1  2  0  0  0              
4. Aduan Kejadian Geobencana  1 1  3  0  0              
5. Laporan Statistik Lombong  0  0  0  0  0  0              
6. Laporan Statistik Kuari  0  0  0  0  0  0              
7. Permohonan / Tempahan Bilik Latihan ICT (Amber) BPT  1  2  1  0  0  0