STAKEHOLDERS

 1. Menteri Tenaga dan Sumber Asli
 2. Menteri Besar / Ketua Menteri
 3. Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

PELANGGAN

 1. Agensi Persekutuan
 2. Pihak Berkuasa tempatan
 3. Badan Berkanun Persekutuan
 4. Badan Berkanun negeri
 5. Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta
 6. Pelabur
 7. Pengusaha dan Pelombong
 8. Pelancong
 9. Orang Awam
 10. Pertubuhan Bukan Kerajaan
 11. Anggota JMG