Punca kuasa JMG bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab adalah seperti berikut:

I) PEWUJUDAN

 1. Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969 [Akta 2] - Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (Pindaan) (No. 4) 1999
 2. Waran Penjawatan Tahun 2001

II) SUMBER KUASA

 1. Akta Penyiasatan Kajibumi 1974
 2. Akta Pembangunan Mineral 1994
 3. Enakmen Bijih Mineral Negeri
 4. Enakmen Pembeli Emas Mentah
 5. Enakmen Mineral Negeri
 6. Kaedah-Kaedah Kuari Negeri
 7. Akta Kawalan Timah 1954 (Pindaan 1988)
 8. Peraturan-Peraturan Kawalan Timah 1988
 9. Assignment of Export Duty (Mineral Ores) Act 1964
 10. Assignment of Revenue (Export Duty On Iron Ore) Act 1962