Maklumat Mineral dan Geosains

Perkhidmatan Kepakaran

  1. Pemetaan geologi
  2. Siasatan mineral
  3. Siasatan air tanah
  4. Siasatan geofizik
  5. Siasatan geologi kejuruteraan
  6. Siasatan geologi alam sekitar

Perkhidmatan Makmal

  1. Kajian mineralogi dan petrologi
  2. Analisis sampel bijih, mineral, aloi, batuan, kelodak, konsentrat, tanih dan air
  3. Ujian mineral perindustrian
  4. Ujian sedimentologi
  5. Ujian geologi kejuruteraan

Perkhidmatan Perlombongan dan Pengkuarian

Perkhidmatan Dagangan Mineral

Pertanyaan dan Maklum Balas Dalam Talian