Pencapaian Piagam Pelanggan Perkhidmatan Makmal Bahagian Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Mineral dan Geosains Ipoh.

Perkhidmatan analisis untuk pelanggan swasta Jabatan.

Piagam Pelanggan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
Menyiapkan proses analisis dalam tempoh masa 14 hari bekerja dari tarikh sampel diterima daripada pelanggan          
Januari 112  87  12 14  145 
Februari 187 68 14  15  154
Mac 143 78 15 16  165
April 165 98 12 23  134
Mei 176 86 17 18  124
Jun  234 89  14 12  124
Julai  213 67   12  11  132
Ogos  234 78  19  15   145
September  245  87  13  16  156
Oktober  236  67  12  17  124
November 176  56  16  12 198 
Disember          
Pencapaian