Pencapaian Piagam Pelanggan Perkhidmatan Makmal Bahagian Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Mineral dan Geosains Ipoh.

Perkhidmatan analisis untuk pelanggan swasta Jabatan.

Piagam Pelanggan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
Menyiapkan proses analisis dalam tempoh masa 14 hari bekerja dari tarikh sampel diterima daripada pelanggan          
Januari 118 65.2 17 11.8 112
Februari 101 56.2 18 11.7 121
Mac 121 57.5 14 15.2 147
April 123 53.9 13 15.9 134
Mei 113 45.7 11 13.6 124
Jun 112 47.8 14 11.5 128
Julai 132  45.2  12  23.5 134
Ogos 121 34.6 20  11.5 123
September 132 24.5  12 12.4 135 
Oktober 145 34.2 16 11.8  126 
November 165 45.2 15  12.5 127
Disember 126 42.6  11  11.2  124
Pencapaian