Pencapaian Piagam Pelanggan Perkhidmatan Makmal Bahagian Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Mineral dan Geosains Ipoh.

Perkhidmatan analisis untuk pelanggan swasta Jabatan.

Piagam Pelanggan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
Menyiapkan proses analisis dalam tempoh masa 14 hari bekerja dari tarikh sampel diterima daripada pelanggan          
Januari 114 63.4 18 10.2 124
Februari 112 60.4 15 11.3 115
Mac 101 25.8 12 12.4 112
April 102 25.4 15 11.4 117
Mei 145 40.2 14 14.2 119
Jun 134 54.2 12 14.9 134
Julai 123 24.5 14 12.9 127
Ogos 154 26.3 12 15.2 137
September 156 34.7 14 12.9 145
Oktober 145 23.6 15 11.9 126
November 134 24.9 15 12.9 135
Disember 132 25.6 12 13.9 143
Pencapaian