Pencapaian Piagam Pelanggan Perkhidmatan Makmal Bahagian Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Mineral dan Geosains Ipoh.

Perkhidmatan analisis untuk pelanggan swasta Jabatan

Piagam Pelanggan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
Menyiapkan proses analisis dalam tempoh masa 14 hari bekerja dari tarikh sampel diterima daripada pelanggan          
Januari 2015 110 80.8 11 13.2 129
Februari 2015 113 67.9 9 23.2 124
Mac 2015 114 78.3 7 14.8 132
April 2015 124 67.4 8 15.7 112
Mei 2015 134 83.9 7 12.9 134
Jun 2015 114 78.3 8 15.7 124
Julai 2015 126 87.2 9 17.4 128
Ogos 2015 124 78.5 5 13.5 135
September 2015 123 78.0 6 15.6 125
Oktober 2015 124 89.6 3 16.7 128
November 2015 123 78.5 3 17.8 127
Disember 2015  126  87.6 4  18.7 132
Pencapaian 835   59   883