psjmgPelan Strategik JMG 2016-2020 digubal untuk dijadikan rangka kerja kepada pihak pengurusan atasan untuk memantau hala tuju organisasi dan meningkatkan keupayaan dalamannya bagi mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Pelan Strategik ini telah menggariskan beberapa objektif strategik dan pelan tindakan yang perlu dilaksanakan. Tumpuan akan diberikan kepada usaha-usaha penambahbaikan, mekanisme pelaksanaan, penyelarasan, pemantauan dan penilaian agar tindakan yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut sasaran yang ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, pihak Jabatan perlu memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkaitan maklumat mineral dan geosains dapat disampaikan dengan berkesan bagi memenuhi tuntutan dan jangka harap stakeholders dan pelanggan serta menjamin kelancaran dasar dan strategi pembangunan negara.

Muat turun:

Pelan Strategik JMG 2016-2020
Popular 80.78 MB 2184
09/12/2016 16:46:52