Objektif Strategik
A- A A+

Bagi melaksanakan fungsi dan tugas yang dipertanggungjawabkan serta menangani isu-isu strategik dan cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam merealisasikan Visi dan Misi yang ditetapkan, empat objektif strategik utama telah dikenalpasti iaitu:

  1. Memperkukuh kapasiti organisasi dan memperkasa pengurusan modal insan bagi menerajui perubahan.
  2. Memperkukuh pengurusan dan pembangunan sumber mineral yang komprehensif untuk memacu ekonomi negara dan kesejahteraan alam sekitar.
  3. Memantap pelaksanaan perkhidmatan geosains berkepakaran tinggi ke arah pembangunan mampan dan peningkatan kesejahteraan hidup.
  4. Memperkasa penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan (R&D&C) untuk memajukan industri mineral negara.

 

Senarai Perkhidmatan Dalam Talian

Maklumat Perhubungan

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia,
Aras 9, Menara PjH,
No. 2, Jalan Tun Abdul Razak,
Presint 2, 62100 PUTRAJAYA.

Tel: (+603) 88716000
Faks: (+603) 88716145/46
Emel: helpdesk [at] jmg [dot] gov [dot] my

Sentiasa Berhubung

Facebook-icon Twitter-icon Youtube-icon Blogger-icon RSS-icon
Mobile-icon jmg mobile qr code mobile apps icon
 

Kata Kunci Popular

Your browser doesn't support canvas.