MENYUMBANG KEPADA PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI NEGARA DAN KUALITI HIDUP MELALUI PENGGUNAAN MAKLUMAT, PERKHIDMATAN BERKEPAKARAN TINGGI SERTA PENYELIDIKAN BERKAITAN MINERAL DAN GEOSAINS YANG EFEKTIF

JMG berperanan untuk meningkatkan sumbangan sektor mineral dan  geosains terhadap pembangunan sosio-ekonomi negara dan kesejahteraan hidup rakyat melalui pembangunan sumber mineral yang mampan dan penggunaan maklumat geosains yang berkesan. sumber maklumat, kepakaran, khidmat nasihat dan hasil penyelidikan daripada JMG dapat membantu pihak berkuasa dan pengusaha dalam membangunkan sumber mineral secara optimum. JMG juga menyumbang kepada peningkatan pembangunan sosio-ekonomi negara dan kualiti hidup serta pengurangan risiko bencana melalui penggunaan maklumat dan aplikasi geosains yang efektif. secara tidak langsung ianya juga dapat menyumbang kepada kemajuan pelbagai industri lain seperti industri hartanah, pelancongan, akuakultur dan industri asas tani. aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) mineral dapat  meningkatkan penggunaan sumber mineral tempatan dan kepelbagaian produk serta penggantian mineral import. seterusnya hasil R&d ini mampu  untuk memacu Malaysia sebagai pengeluar dan pembekal tersohor bagi produk yang berasaskan mineral.