PUSAT PENYELIDIKAN MINERAL (PPM) MERUPAKAN BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D) KEPADA JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS (JMG) MALAYSIA.

ppm office

Objektif  JMG (PPM) adalah

Antara fungsi JMG (PPM) ialah

Selaras dengan kehendak kerajaan bagi memajukan teknologi berasaskan mineral JMG(PPM) menjalankan projek-projek R&D berkaitan teknologi berasaskan lempung, silika, batuan dan bahan termaju. Untuk menggalak pengusahahasilan  sumber mineral secara mapan, R&D berkaitan teknologi pemprosesan mineral, perlombongan, pengkuarian dan pemulihan lombong dan kuari dijalankan.

Muat turun brosur