Kajian geofizik Keberintangan 2D untuk tujuan pembinaaan telaga di kawasan gambut yang mudah terbakar telah dijalankan di Johan Setia, Klang, Selangor

Johan Setia, Klang, Selangor, 14 - 21 Januari 2019 - Kajian geofizik Keberintangan 2D dan Induced Polarisation (IP) bertujuan untuk menentukan lokasi yang sesuai untuk pengerudian sehingga kedalaman 150m. Sebanyak 5 garisan kajian telah dilaksanakan oleh Unit Geofizik, Bahagian Perkhidmatan Teknikal, JMG , Ipoh. Unit Geofizik, JMG telah mencadangkan 2 buah lokasi yang berkemungkinan bersesuaian untuk tujuan pengerudian telaga air bawah tanah. Walau bagaimanapun, cadangan tapak pengerudian ini perlu dinilai semula dengan penambahan data-data yang berkaitan terutamanya tafsiran data batuan dasar dan jenis bahan yang membentuk batuan dasar. Data lubang gerudi amat penting untuk mengesahkan tafsiran imej keberintangan 2D dan anomali masa kebolehcasan.

1Peta kedudukan garisan kajian di kawasan Kampung Johan Setia, Klang, Selangor.

2Salah satu keratan rentas Imej keberintangan 2D dan keratan rentas masa kebolehcasan.