Lawatan tapak dan perbincangan Lokasi Cadangan Pembinaan Check Dam dan Tube Well Baru di Kawasan Johan Setia , Klang

Lawatan tapak dan perbincangan Lokasi Cadangan Pembinaan Check Dam dan Tube Well Baru di Kawasan Johan Setia , Klang

Kawasan Pertanian Johan Setia, Klang - Lawatan tapak secara bersepadu telah dijalankan bersama agensi-agensi yang terlibat iaitu JMG, BOMBA, JAS, JPS, UPBN, JPBD, MPK, PTD dan Jabatan Pertanian. Sejumlah 6 buah lokasi yang sesuai dari aspek sejarah kebakaran setiap tahun, akses jalan, parameter hidraulik dan berstatus tanah kerajaan telah dikenalpasti. Unit Geofizik JMG telah merencana akan kerja-kerja yang perlu dijalankan dengan kadar yang segera.