Mesyuarat Bagi Membincangkan Cadangan Pembinaan Telaga Tiub Dan Kolam Takungan Di Kawasan Johan Setia, Klang

Mesyuarat Bagi Membincangkan Cadangan Pembinaan Telaga Tiub Dan Kolam Takungan Di Kawasan Johan Setia, Klang

Bilik Mesyuarat Ibu Pejabat JAS, Putrajaya - Ini merupakan mesyuarat ‘kick-off’ yang membincangkan masalah, kajian yang diperlukan dan tindakan agensi-agensi yang terlibat dalam menangani gambut yang sering terbakar di kawasan Johan Setia, Klang, Selangor. Mesyuarat memutuskan untuk menubuhkan Jawatankuasa ‘task force’ bagi kajian ini dan memutuskan JMG akan mengetuai Jawatankuasa ‘task force’ tersebut. Jawatankuasa ‘task force’ perlu dianggotai oleh semua agensi yang terlibat dalam kajian ini; antaranya ialah JAS, UPBN, JPS, ARSM, PTG, MPK dan lain-lain agensi yang berkaitan. JMG akan menjalankan kajian geofizik pada awal tahun 2019 seawal peruntukan kajian ini didapati. Sejumlah 6 atau 8 buah kajian geofizik dengan garisan Resistiviti 2D 800m perlu dijalankan untuk penentuan lokasi akuifer. Sejumlah 2 buah telaga tiub perlu JMG bina dalam tahun 2019 dengan segera sebelum bermulanya musim kemarau (anggaran bulan April 2019).