Dimaklumkan bahawa tiada anjuran peperiksaan pembedil teori akan dibuat sehingga ke suatu tarikh yang akan diumumkan.