OACP JMG ini merupakan dokumen antirasuah utama yang memaparkan kesungguhan dan komitmen seluruh warga JMG di pelbagai peringkat perkhidmatan dan bidang tugas untuk sama-sama menggembeleng tenaga bagi menghapuskan amalan rasuah dan salah laku integriti dalam Jabatan ini.
Baca selanjutnya https://www.jmg.gov.my/add_on/fb/OACP_JMG_2020-2024