shot

Polisi Keselamatan Siber (PKS) kementerian mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi semasa menggunakan aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information Technology and Communication (ICT). Polisi ini juga menerangkan kepada pengguna mengenai tanggungjawab dan peranan pengguna dalam melindungi aset ICT Kementerian.

Klik disini untuk membaca PKS secara dalam talian.