Aktiviti-aktiviti mineral yang dijalankan oleh JMG melibatkan penilaian sumber mineral berlogam, mineral perindustrian dan mineral tenaga. Di samping itu, JMG juga berperanan membekalkan maklumat komoditi mineral bagi membantu meningkatkan perkembangan industri mineral negara.

Penilaian sumber mineral berlogam dilaksanakan pada peringkat tinjauan dan juga susulan bagi mineral-mineral terpilih. Kajian telah menemui beberapa kawasan berpotensi emas, bijih besi, bijih timah dan ilmenit. Penilaian sumber mineral perindustrian di beberapa buah negeri pula telah menggariskan kawasan-kawasan yang mempunyai rezab lempung marin (Selangor), lempung refraktori (Sarawak), feldspar (Pahang) dan pasir binaan (Sabah). Di samping itu, beberapa longgokan mineral berpotensi juga dikenal pasti iaitu barit (Kelantan), feldspar (Johor), silika (Negeri Sembilan dan Perak) serta penemuan baru mineral andalusit di Terengganu dan zeolit di Kedah. Hasil penilaian sumber mineral tenaga yang dijalankan di Sarawak dan Sabah pula telah mengenal pasti beberapa kewujudan dan rizab batu arang yang berpotensi.

Dasar Mineral Negara 2 (DMN2)

DMN2 disempurnakan pelancarannya oleh YB Menteri NRE pada 22 Januari 2009.

Penyataan Dasar

Untuk mempertingkatkan sumbangan sektor mineral terhadap pembangunan sosio-ekonomi negara melalui pembangunan sumber mineral yang efisien, bertanggungjawab dan mapan di samping penggunaan sumber mineral secara optima.

Objektif

Teras

Bagi memastikan pencapaian objektif-objektif dengan berkesan, Dasar Mineral Negara 2 disokong oleh sembilan teras utama:

Maklumat lanjut mengenai DMN2, sila rujuk halaman Penerbitan (Format Elektronik).

Explorasi Mineral

Mineral Berlogam

Mineral Bukan Logam

Mineral Tenaga

 sepakal 01Profil lapisan batu arang di kawasan Sepakal, Tunoh, Sarawakgua musang 01Pengambilan sampel sumber feldspar di Gua Musang, Kelantan

Explorasi Mineral Semenanjung, 2013

explorasi mineral semenanjung 2013

Explorasi Geokimia Sarawak, 2013

explorasi geokimia swk 2013

Explorasi Geokimia Sabah, 2013

explorasi geokimia sbh 2013

 Pengeluaran Mineral Berlogam Malaysia, 2013

pengeluaran mineral berlogam malaysia 2013

Pengeluaran Mineral Perindustrian dan Mineral Tenaga Malaysia, 2013

pengeluaran mineral perindustrian tenaga malaysia 2013