Projek Penilaian Sumber Mineral Perindustrian merupakan sambungan kepada Projek Mineral Perindustrian Semenanjung, Projek Mineral Perindustrian Sarawak dan Projek Mineral Perindustrian Sabah yang telah dijalankan dalam Rancangan Malaysia Ke-9. Kesemua projek telah dilaksanakan secara tinjauan dan susulan bagi kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti berpotensi.

Jenis-jenis mineral perindustrian yang dikaji dengan jumlah liputan kawasan masing-masing ialah andalusit – 10 km2, barit – 30 km2, lempung – 36 km2, feldspar – 15 km2, pasir binaan – 38 km2, batuan silika – 5.7 km2 dan zeolit – 10 km2. Kajian yang dijalankan telah mengenal pasti longgokan sumber mineral perindustrian dengan anggaran rezab bagi lempung marin 61.2 juta tan metrik, lempung refraktori 0.5 juta tan metrik, feldspar 980 juta tan metrik dan pasir binaan 0.2 juta tan metrik.