Malaysia merupakan ahli aktif dan dan JMG telah bertindak sebagai koordinator peringkat kebangsaan yang melibatkan aktiviti bersama IUGS.

SENARAI AKTIVITI

Eurasian Marginal Seas – Past and Future” (EMS) Expert Meeting held in Guangzhou, China on 28th November 2019

e Bulletin IUGS No 161

Muat turun e-Bulletin IUGS No. 161