Nota: Tanda pemisah (-) akan dimasukkan secara automatik.