Jabatan memberi perkhidmatan teknikal dan kepakaran dalam bidang perlombongan, pengkuarian dan pemprosesan mineral, penyediaan garis panduan dan peraturan mengenai keselamatan, pemulihan tanah lombong, pengendalian bahan letupan dan bahan toksik. Ini termasuk pengendalian latihan kepada pegawai dan kakitangan dalaman serta juga agensi-agensi kerajaan lain. Selain itu jabatan juga bertanggungjawab mengendalikan, memperaku dan memantau kompetensi pemegang Sijil Pembedil (Shotfirer Certificate) di Malaysia bagi individu yang menjalankan aktiviti peletupan di lombong dan kuari.

Permit/Lesen Perlombongan dan Pengkuarian

Permit/Lesen Pengeluar Permit Catitan
Lesen Mencarigali & Lesen Penjelajahan Pihak berkuasa negeri Enakmen Mineral Negeri/Ordinan Mineral. JMG adalah ahli J/Kuasa Sumber Mineral Negeri
Pajakan Melombong Pihak berkuasa negeri Enakmen Mineral Negeri/Ordinan Mineral. JMG adalah ahli J/Kuasa Sumber Mineral Negeri
Pas Mendulang Pihak berkuasa negeri Enakmen Mineral Negeri/Ordinan Mineral
Lesen Melombong Individu Pihak berkuasa negeri Enakmen Mineral Negeri/Ordinan Mineral
 Lesen Memfosik  Pihak berkuasa negeri  Enakmen Mineral Negeri/Ordinan Mineral
Lesen Melombong Tuan Punya Pihak berkuasa negeri Enakmen Mineral Negeri. JMG adalah ahli J/Kuasa Sumber Mineral Negeri
Sijil Pembedil JMG Perlu menduduki peperiksaan pembedil yang dikendalikan oleh JMG
Lesen Pembeli Emas JMG Enakmen Pembeli Emas Mentah. Permohonan dibuat di JMG negeri, Fi tahunan RM10
Lesen Bijih Mineral JMG Enakmen Bijih Mineral. Permohonan dibuat di JMG negeri, Fi tahunan RM100
Skim Pengendalian Melombong JMG Akta Pembangunan Mineral 1994. Permohonan dibuat di JMG negeri, tiada Fi dikenakan
Surat Kelulusan Operasi Pengkuarian JMG Kaedah-kaedah Kuari Negeri, Seksyen 14 Kanun Tanah Negara. Permohonan dibuat di JMG negeri, tiada Fi dikenakan
Permit Pemindahan Bijih Padat Timah JMG (Peraturan 3(1) Peraturan-peraturan Kawalan Timah). Permohonan dibuat di JMG negeri, tiada Fi dikenakan
Permit Eksport (Mineral dan Batuan) NRE Akta Kastam 1967. JMG adalah ahli J/kuasa Permit Mineral (JAPEM)
Permit Import (Mineral dan Batuan) MITI Akta Kastam 1967

Carta Proses Merealisasikan Sebuah Lombong

carta proses merealisasikan sebuah lombong

Maklumat Asas Lesen Carigali

DEFINISI OPERASI SKALA BESAR
Melebihi salah satu daripada berikut:
 • Alluvial = 3.5 juta meter padu/tahun.
 • Bawah tanah = 100,000 ton/tahun.
 • Dedah = 300,000 ton/tahun. 
Menggunakan salah satu daripada berikut:
 • Penggunaan meluas bahan letupan
 • Continuous floatation circuit
 • Penggunaan meluas bahan toksid 
 • Pelaburan infrastruktur & modal melebihi RM150 juta
 •  Melebihi 250 pekerja;

 

Perkara  Seksyen (Perkara)  Lesen Mencarigali  Lesen Menjelajah 
Sasaran   Alluvial Batuan keras
Luas kawasan  48(1)
48(2)
48(3)
25- 400 hektar
kawasan bersebelahan
≤800 hektar
400 - 20,000 hektar
kawasan bersebelahan ≤40,000 hektar
Tempoh Lesen 43(1) Maksimum 2 tahun Maksimum 10 tahun
Tempoh
Pembaharuan
43(4) &
43(5)
2 tahun 5 tahun
Permohonan
Pembaharuan
43 (2) (a) &
43 (2) (b)
Tidak lewat 6 bulan sebelum tamat lesen Tidak lewat 12 bulan sebelum tamat Lesen.

Permit Eksport Mineral dan Bahan Batuan

Kuasa meluluskan permit eksport untuk mineral dan bahan batuan diberikan kepada NRE mulai 22 September 2007. Kelulusan permit eksport mineral dan bahan batuan diputuskan oleh Jawatankuasa Permit Eksport Mineral (JAPEM). Surat Penilaian Teknikal daripada JMG berserta dokumen sokongan berikut diperlukan bagi kelulusan Approved Permit for Mineral and Ores of All Kind (AP).

 1. Surat permohonan
 2. Profil syarikat (berserta ROC, Borang 24 & Borang 49 dan M&A) – bagi permohonan pertama kali
 3. Borang Kastam K2 (lengkap ditaip tanpa pindaan)
 4. Pesanan pembelian dan proforma Invois (berserta butir-butir pengimport)
 5. Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri bagi mengeluarkan dan mengalihkan mineral atau bahan batuan (Borang 4C dan lain-lain)
 6. Surat kuasa (supply agreement) sebagai agen pengeksport (jika berkaitan)
 7. Kontrak jual-beli antara pengeksport dan pembeli di luar negara
 8. Dokumen penghantaran (Bukti barge atau lain-lain pengangkutan)
 9. Kegunaan dan harga item yang dieksport

Bagi Permit Eksport Pasir Silika, pemohon disyaratkan mematuhi perkara-perkara berikut:

 1. Pasir silika bergred tinggi sahaja (SiO2 > 95%) yang dibenarkan.
 2. Pengesahan daripada pengimport/pembeli bahawa ia akan digunakan dalam industri pembuatan.
 3. Pengeksport memiliki loji pemprosesan/surat kebenaran dari pemilik loji memproses pasir silika.
 4. Salinan keputusan analisis kimia dari makmal JMG atau SIRIM bagi pasir silika.
 5. Pasir silika yang hendak dieksport perlulah dibungkus mengikut spesifikasi tertentu (jumbo bag 50kg atau 1 tan) atau di dalam kontena yang khusus (bulk carrier).
 6. Permohonan hanya diluluskan setelah kesemua syarat yang disenaraikan dipenuhi oleh pemohon. Bagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan, terlebih dahulu pemohon perlu menyediakan stockpile yang secukupnya setara dengan permohonan. Stockpile tersebut mestilah siap dibungkus menggunakan jumbo bag dan sedia untuk dieksport.

Bilangan Lombong Tahun 2013

Jumlah: 174 lombong

bilangan lombong 2013

Bilangan Kuari Tahun 2013

Jumlah: 356 kuari

bilangan kuari 2013

Kawasan Perlombongan di Semenanjung Malaysia, 2013

kawasan perlombongan semenanjung 2013

Kawasan Perlombongan Sarawak, 2013

kawasan perlombongan sarawak 2013

Kawasan Perlombongan Sabah, 2013

kawasan perlombongan sabah 2013