MS ISO 9001:2015
A- A A+

Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di Pusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (PPM-JMG) adalah berdasarkan keperluan standard MS ISO 9001: 2015 bagi:

 1. Perkhidmatan Ujian Batu Dimensi (UBD) di Cawangan Teknologi Berasaskan Batuan (CTBB)
 2. Perkhidmatan Ujian Pemprosesan Mineral (UPM) di Cawangan Teknologi Pemprosesan Mineral (CTPM) (Mineral: Bijih Timah, Bijih Besi, Bijih Emas dan Pasir Silika)

PERKHIDMATAN UJIAN BATU DIMENSI (UBD) DI CAWANGAN TEKNOLOGI BERASASKAN BATUAN (CTBB)

Perkhidmatan UBD kepada pelanggan dalaman dan luaran yang diberikan merangkumi ujian-ujian pencirian fizikal seperti berikut:

 • Ujian Penyerapan Air (Water Absorption)
 • Ujian Graviti Tentu (Specific Gravity)
 • Ujian Kekuatan Mampatan (Compressive Strength)
 • Ujian Kepecahan Modulus (Modulus of Rupture)
 • Ujian Kekuatan Lenturan (Flexural Strength)
 • Ujian Ketahanan Lelasan (Abrasive Resistance)
 • Ujian Koefisien Pengembangan Terma (Coefficient of Thermal Expansion)
 • Ujian Ketahanan Lelasan Menggunakan Taber Abraser (Abrasive Resistance using Taber Abraser)

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN:

 1. Sampel yang dihantar untuk ujian hendaklah mengikut spesifikasi saiz dan bilangan spesimen seperti di dalam Jadual 1 - Spesifikasi sampel untuk ujian batu dimensi (sila rujuk brosur di bawah).
 2. Bayaran hendaklah dibuat terlebih dahulu sama ada dalam bentuk Tunai, Bank Draf atau Kiriman Wang atas nama Pengarah, Pusat Penyelidikan Mineral. (chek persendirian tidak diterima).

pdfSenarai Harga UBD12.13 KB

PERKHIDMATAN UJIAN PEMPROSESAN MINERAL (UPM) (BIJIH TIMAH, BIJIH BESI, BIJIH EMAS DAN PASIR SILIKA) DI CAWANGAN TEKNOLOGI PEMPROSESAN MINERAL (CTPM), PUSAT PENYELIDIKAN MINERAL

Perkhidmatan UPM (Bijih Timah, Bijih Besi, Bijih Emas dan Pasir Silika) kepada pelanggan dalaman dan luaran yang diberikan merangkumi ujian-ujian pemprosesan seperti berikut:

 • Ujian Taburan Saiz Partikel
 • Ujian Penentuan Komposisi Kimia Sampel Dengan Menggunakan Alat Spektrometer Pendaflor Sinar-X (XRF)
 • Analisis Kandungan Mineral
 • Ujian Penentuan Kandungan Stanum (Sn) Dalam Bijih
 • Ujian Penentuan Kandungan Ferum (Fe) Dalam Bijih
 • Ujian Penentuan Kandungan Emas (Au) dalam Bijih
 • Ujian Penentuan Kandungan Sulfur (S) Dalam Bijih
 • Ujian Penentuan Kandungan Organik
 • Ujian Penentuan Kandungan Silikon Dioksida (SiO2) Dalam Pasir Silika
 • Ujian Penentuan Kandungan Ferum (Fe) Menggunakan Alat UV-VIS Spektrofotometer
 • Ujian Penentuan Kandungan Titanium (Ti) Menggunakan Alat UV-VIS Spektrofotometer Ujian Penentuan Kandungan Aluminium (Al) Menggunakan Alat Spektrofotometer Serapan Atom (AAS)
 • Ujian Penentuan Kandungan Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg)
 • Ujian Pengisaran
 • Ujian Pengasingan Graviti Menggunakan Alat Jig dan Meja Ayun
 • Ujian Pengasingan Bermagnet Menggunakan Alat Pemisah Bermagnet Dwi Cakera (DDMS) dan Alat Pengasingan Bermagnet Berkeamatan Tinggi Cara Basah (WHIMS)
 • Ujian Pengapungan Buih
 • Ujian Pengasingan Bervoltan Tinggi
 • Ujian Penggosok Geseran (Attrition Scrubbing)
 • Ujian Penentuan Fasa Mineral Menggunakan Alat Pembelauan Sinar-X (XRD)
 • Ujian Penentuan Kandungan Karbon (C) dan Sulfur (S)

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN:

 1. Semua ujian pemprosesan akan dijalankan setelah surat setuju terima perkhidmatan ditandatangani oleh pelanggan dan diserahkan kembali kepada Cawangan Teknologi Pemprosesan Mineral (CTPM), Pusat Penyelidikan Mineral. Senarai ujian dan harga setiap ujian adalah seperti di Jadual 2 - Senarai Ujian Pemprosesan Mineral beserta dengan harga setiap ujian (sila rujuk brosur di bawah).
 2. Laporan perkhidmatan/ujian hanya akan diserahkan kepada pelanggan setelah PPM menerima pembayaran bentuk Tunai, Bank Draf atau Kiriman Wang atas nama Pengarah, Pusat Penyelidikan Mineral.

pdfList_of_Price_UPM_MS_ISO_9001_2015.pdf725.12 KB

Online Services

Contact Information

Department of Mineral and Geoscience Malaysia,
Aras 9, Menara PjH,
No. 2, Jalan Tun Abdul Razak,
Presint 2, 62100 PUTRAJAYA.

Tel: (+603) 88716000
Fax: (+603) 88716145/46
Email: helpdesk [at] jmg [dot] gov [dot] my

Stay Connected

Facebook-icon Twitter-icon Youtube-icon Blogger-icon RSS-icon
Mobile-icon jmg mobile qr code mobile apps icon
 
isms

Most Popular Keywords

Your browser doesn't support canvas.