Announcement
A- A A+

PERKHIDMATAN UJIAN PEMPROSESAN MINERAL (UPM) (BIJIH TIMAH, BIJIH BESI, BIJIH EMAS DAN PASIR SILIKA) DI CAWANGAN TEKNOLOGI PEMPROSESAN MINERAL (CTPM), PUSAT PENYELIDIKAN MINERAL

Perkhidmatan UPM (Bijih Timah, Bijih Besi, Bijih Emas dan Pasir Silika) kepada pelanggan dalaman dan luaran yang diberikan merangkumi ujian-ujian pemprosesan seperti berikut:

 • Ujian Taburan Saiz Partikel
 • Ujian Penentuan Komposisi Kimia Sampel Dengan Menggunakan Alat Spektrometer Pendaflor Sinar-X (XRF)
 • Analisis Kandungan Mineral
 • Ujian Penentuan Kandungan Stanum (Sn) Dalam Bijih
 • Ujian Penentuan Kandungan Ferum (Fe) Dalam Bijih
 • Ujian Penentuan Kandungan Emas (Au) dalam Bijih
 • Ujian Penentuan Kandungan Sulfur (S) Dalam Bijih
 • Ujian Penentuan Kandungan Organik
 • Ujian Penentuan Kandungan Silikon Dioksida (SiO2) Dalam Pasir Silika
 • Ujian Penentuan Kandungan Ferum (Fe) Menggunakan Alat UV-VIS Spektrofotometer
 • Ujian Penentuan Kandungan Titanium (Ti) Menggunakan Alat UV-VIS Spektrofotometer Ujian Penentuan Kandungan Aluminium (Al) Menggunakan Alat Spektrofotometer Serapan Atom (AAS)
 • Ujian Penentuan Kandungan Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg)
 • Ujian Pengisaran
 • Ujian Pengasingan Graviti Menggunakan Alat Jig dan Meja Ayun
 • Ujian Pengasingan Bermagnet Menggunakan Alat Pemisah Bermagnet Dwi Cakera (DDMS) dan Alat Pengasingan Bermagnet Berkeamatan Tinggi Cara Basah (WHIMS)
 • Ujian Pengapungan Buih
 • Ujian Pengasingan Bervoltan Tinggi
 • Ujian Penggosok Geseran (Attrition Scrubbing)
 • Ujian Penentuan Fasa Mineral Menggunakan Alat Pembelauan Sinar-X (XRD)
 • Ujian Penentuan Kandungan Karbon (C) dan Sulfur (S)

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN:

 1. BERKUATKUASA 1 Januari 2022, bayaran deposit pada kadar 30%-50% bergantung kepada Sebutharga Anggaran Kos yang dikeluarkan perlu dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani.
 2. Sebutharga Anggaran Kos bersama-sama dengan Surat Setuju Terima Perkhidmatan akan dikeluarkan berdasarkan permohonan pelanggan. Sebutharga Kos Sebenar adalah bergantung kepada bilangan ujian yang telah dijalankan.
 3. Semua ujian hanya akan dijalankan setelah bayaran deposit diterima.
 4. Senarai Ujian Pemprosesan Mineral dan harga setiap ujian adalah seperti di Jadual 2 - (sila rujuk brosur di bawah).
 5. Laporan perkhidmatan/ ujian hanya akan diserahkan kepada pelanggan setelah PPM menerima pembayaran penuh secara Tunai, Bank Draf atau Kiriman Wang atas nama Pengarah, Pusat Penyelidikan Mineral.

SENARAI_HARGA_UPM_2021.pdf

Online Services

Contact Information

Department of Mineral and Geoscience Malaysia,
Aras 9, Menara PjH,
No. 2, Jalan Tun Abdul Razak,
Presint 2, 62100 PUTRAJAYA.

Tel: (+603) 88716000
Fax: (+603) 88716145/46
Email: helpdesk [at] jmg [dot] gov [dot] my

Stay Connected

Facebook-icon Twitter-icon Youtube-icon Blogger-icon RSS-icon
Mobile-icon jmg mobile qr code mobile apps icon
 
isms

Most Popular Keywords

Your browser doesn't support canvas.