Kajian warisan geologi dijalankan bagi memastikan khazanah alam semulajadi yang sangat berharga dapat dipulihara bagi tatapan generasi akan datang. Menerusi kajian ini, konsep tapak terpelihara, monumen geologi dan lanskap berpemandangan indah dapat diperkenalkan kepada orang awam. Pencirian warisan geologi telah dijalankan di tapak-tapak terpilih bagi cadangan dan penarafan samada sebagai geotapak, tapak warisan geologi kebangsaan atau geopark.

> Lihat Status Pemetaan Warisan Geologi

Berikut antara koleksi foto lokasi-lokasi warisan geologi:-