Selaras dengan Arahan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013 (Penubuhan Unit Integriti Di Semua Agensi Awam), Jabatan telah menubuhkan Unit Integriti sebagai focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti di Jabatan. Antara fungsi Unit ini adalah Pengurusan Aduan, iaitu menerima dan mengambil tindakan ke atas aduan mengenai salah laku kakitangan, kelemahan sistem dan tatacara kerja, perbuatan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa di Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Aduan anda akan membantu untuk meningkatkan profesionalisme, kecekapan dan tadbir urus di Jabatan kami.

Invalid Input

Invalid Input

Sila masukkan emel anda sekiranya ingin mendapatkan status perkembangan selanjutnya berkaitan dengan aduan anda.

Invalid Input

Format DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG/JPEG, PNG, ZIP dan RAR tidak melebihi 10MB.

Invalid Input

Rujukan: