Integrity Complaint Form
A- A A+

Malaysia merupakan ahli aktif dan dan JMG telah bertindak sebagai koordinator peringkat kebangsaan yang melibatkan aktiviti bersama IUGS.

SENARAI AKTIVITI

Eurasian Marginal Seas – Past and Future” (EMS) Expert Meeting held in Guangzhou, China on 28th November 2019

e Bulletin IUGS No 161

Muat turun e-Bulletin IUGS No. 161

 

probe 2016

TERMA RUJUKAN:

 1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2015 rujukan MAMPU.100-1/7/1 Jilid 2 (1): “Pengurusan Laman Web Jabatan Sektor Awam”, 30 September 2015.
 2. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU rujukan MAMPU.eKL 700.2/10(2): “Panduan Penyediaan dan Penyiaran Berita Online di Laman Web/Portal Agensi-Agensi Kerajaan”, MAMPU, 2009.
 3. Surat Ketua Pengarah MAMPU rujukan UPTM 159/05/648/1 (14): “Garis Panduan Pembangunan Kandungan Sektor Awam”, 11 September 2009
 4. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU rujukan UPTS (S) 159/05/648/1 (33): “Garis Panduan Pelaksanaan Blog Bagi Agensi Sektor Awam”, 17 Julai 2009.
 5. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU rujukan MAMPU.BDPICT (S) 700-6/1/3/ (21): “Penggunaan Media Jaringan Sosial di Sektor Awam”, 19 November 2009.

STRUKTUR TADBIR URUS PORTAL JMG

struktur tadbir urus portal jmg

JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN LAMAN WEB JABATAN JAWATANKUASA TEKNIKAL LAMAN WEB JABATAN
Jawatankuasa ini bertanggungjawab dalam memastikan pengurusan laman web dibuat mengikut dasar yang ditetapkan. Jawatankuasa dipengerusikan oleh pegawai kanan yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal korporat jabatan. Ahli-ahlinya pula terdiri daripada wakil-wakil pelbagai bidang fungsi utama jabatan. Jawatankuasa bertanggungjawab memberikan bantuan teknikal bagi pengurusan laman web. Jawatankuasa dipengerusikan oleh Pengurus Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dan ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai teknikal Bahagian ICT. 

Terma Rujukan:

 1. Memastikan matlamat dan peranan laman web menyokong pelan strategik jabatan dan perkhidmatan yang ditawarkan.
 2. Merangka strategi penyampaian maklumat dan perkhidmatan kepada pengguna melalui laman web.
 3. Mengenal pasti pengukuran prestasi dan penetapan piawaian.
 4. Memastikan kandungan laman web terkini dan sahih dengan mewujudkan pasukan pengurusan kandungan yang berkesan.
 5. Memastikan keseragaman dalam penyampaian maklumat di laman web.
 6. Memantau pencapaian sasaran prestasi laman web dan melaporkan kepada JPICT jabatan.

Terma Rujukan:

 1. Mengesyorkan konsep reka bentuk dan susun atur laman web kepada pihak pengurusan jabatan.
 2. Membuat perancangan perolehan perkakasan dan perisian bagi pembangunan dan pengoperasian laman web kepada JPICT jabatan.
 3. Memastikan laman web dibangun dan disenggara dengan mewujudkan pasukan pembangunan dan penyenggaraan yang berkesan.
 4. Memastikan kapasiti perkakasan dan perisian yang mencukupi untuk menampung operasi laman web.
 5. Memastikan laman web memenuhi tahap keselamatan yang ditetapkan bagi mengelakkan berlakunya pencerobohan laman web.
 6. Memantau prestasi laman web.
 7. Mengkaji dan membuat syor untuk mewujudkan ciri-ciri baru dalam laman web. 

 

PASUKAN PENGURUSAN KANDUNGAN LAMAN WEB JABATAN PASUKAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN LAMAN WEB JABATAN
Pengurusan kandungan laman web melibatkan aktiviti pengumpulan dan paparan kandungan dalam laman web bagi memastikan kandungannya terkini, tepat dan sahih. Aktiviti pengumpulan dan paparan kandungan meliputi penulisan, semakan teks penulisan, semakan editorial, kelulusan pihak pengurusan jabatan dan penerbitan di laman web. Pembangunan dan penyenggaraan laman web jabatan merupakan tindakan untuk memastikan laman web dibangunkan dan berfungsi dalam keadaan baik. Tindakan penambahbaikan secara berterusan dilaksanakan dengan menambah ciri-ciri baru mengikut keperluan dan persekitaran semasa jabatan.

Tugasan:

 1. Menyediakan kandungan laman web.
 2. Mengemas kini maklumat dan kandungan baru laman web.
 3. Mengemas kini maklumat terkini seperti pengumuman, berita, aktiviti, keratan akhbar, tender/sebut harga dan jawatan kosong yang mempunyai tempoh tamat.
 4. Menyediakan khidmat maklum balas kepada pertanyaan pengguna melalui laman web.
 5. Melaksanakan kaji selidik kepuasan pengguna.
 6. Melaksanakan perkhidmatan e-Penyertaan.
 7. Mengadakan promosi untuk memperkenalkan laman web dengan memberikan tumpuan kepada perkhidmatan utama yang ditawarkan.

 Tugasan:

 1. Mengenal pasti kaedah pembangunan laman web.
 2. Mereka bentuk dan membangunkan laman web meliputi susun atur, grafik dan lain-lain.
 3. Mengenal pasti dan menyusun isi kandungan.
 4. Memastikan lokasi perkhidmatan dan maklumat yang ditawarkan diletakkan dalam bentuk pelokasi sumber seragam (URL) bagi memudahkan diakses dari Portal myGovernment.
 5. Menyediakan kemudahan RSS bagi maklumat terkini bagi membolehkan pengumpulan kandungan Portal myGovernment. Jabatan boleh berhubung dengan Pentadbir myGovernment melalui e-mel bagi mendapatkan maklumat lanjut untuk pengumpulan kandungan melalui RSS.
 6. Menyemak dan memperbaiki pautan terputus.
 7. Menambah baik susun atur, gambar, grafik dan cara penyampaian laman web.
 8. Menyenggara pelayan dan memastikannya berfungsi dengan baik.
 9. Mengurus pangkalan data laman web.
 10. Mengurus dan memantau keselamatan laman web.
 11. Menyediakan khidmat bantuan teknikal kepada pengguna yang menghadapi masalah semasa menggunakan modul aplikasi yang berkaitan dengan pengurusan laman web.

SENARAI AHLI PASUKAN:

PASUKAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAMAN WEB

 • Pengarah Pengurusan Maklumat
 • Pegawai Teknologi Maklumat
 • En. Mohd Zahar Ibrahim
 • En. Mohd Shafiq Farhan bin Mohd Zainudin
 • Puan Ezulia Mat Johar

PASUKAN PENGURUSAN KANDUNGAN LAMAN WEB

 • En. Kamarulbahrin bin Hashim
 • Cik Ropidah binti Mat Zin
 • En. Mazlan Mohamad Zain
 • En. Mohd Zahar Ibrahim
 • En. Mohd Shafiq Farhan bin Mohd Zainudin
 • Pn. Marlinda Daud

PASUKAN PENGENDALI BLOG

Senarai penyelaras dan blogger boleh dirujuk pada pautan berikut; http://www.jmg.gov.my/blog/pasukan-pengendali-blog.html

PENYELARAS FACEBOOK

 • En. Mohd Shafiq Farhan bin Mohd Zainudin
 • En. Mohd Zahar Ibrahim
 • Pn. Ezulia Mat Johar

PENYELARAS TWITTER

 •  En. Mohd Shafiq Farhan bin Mohd Zainudin

BEKAS-BEKAS AHLI PASUKAN

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JMG dan Pasukan Laman Web JMG mengucapkan jutaan terima kasih kepada bekas ahli-ahli yang telah menyumbang budi dan jasa antaranya:

 • Tn Hj. Jamaludin Othman
 • Tn Hj. Mustapha Mohd Lip
 • Tn Hj. Mohd Pauzi b. Abdullah
 • Tn Hj Ismail Iman
 • Tn Hj. Abd. Rahman bin Mohd Yusoff
 • Tn Hj. Mustafar Hamzah
 • Tn Hj. Saffeen bin Baharudin
 • Tn Hj. Roston Zakaria
 • En. Ismail Hanuar
 • En. Wan Saifulbahri bin Wan Mohammad
 • En. Mahisham Ibrahim
 • Che Ibrahim bin Mat Saman
 • En. Nizarulikram bin Abdul Rahman
 • En. Jontih Enggihon
 • En. Azizan Ali
 • Hj Nurzaidi b. Abdullah
 • En. Maziadi bin Mamat
 • En. Mat Wadi b. Ab Satar
 • Puan Salmiah binti Baharudin
 • En. Abd Razak Zainal Abidin
 • Puan Nafiza bt Jomhari
 • En. Danial Lee bin Abdullah
 • Cik Mas Ayu Siti Asmah Hani bt Zainul Abidin
 • Dr. Sia Say Gee
 • Puan Zamila binti Abd Rahman
 • Puan Saidaruza binti Shamsuddin
 • Cik Rustira Sukri

 

No. Quotation Title PTJ Date Advertising Closing Date Status
1.

Sebutharga Perolehan Peralatan ICT Bagi Projek Penghasilan Peta Bahaya dan Risiko Cerun (PBRC)

pdfS36BW-214063014470.pdf69.98 KB30/06/2014, 16:55

JMG Headquater 30/6/2014 11/7/2014 12.00 afternoon Open
2.

Sebutharga untuk Membekal dan Memasang 5 Set Komputer (Desktop), 2 Set Komputer Riba (Laptop) Dan 1 Unit Printer 3 IN 1

Contact person: En. Mohamed Asri Bin Omar (Tel: 09-7411300, Fax: 9-7411308, Email:

JMG Kelantan 2/7/2014 16/7/2014 12.00 afternoon Open

Subscribe to RSS feeds for the latest.

15/6/2016

 • Menu Aduan Integriti dipindahkan daripada menu Hubungi Kami ke menu Capaian Pantas.

17/6/2016

 • Membina Perkhidmatan Dalam Talian : Semakan Keputusan Pembedil (Teori)

Online Services

Contact Information

Department of Mineral and Geoscience Malaysia,
Aras 9, Menara PjH,
No. 2, Jalan Tun Abdul Razak,
Presint 2, 62100 PUTRAJAYA.

Tel: (+603) 88716000
Fax: (+603) 88716145/46
Email: helpdesk [at] jmg [dot] gov [dot] my

Stay Connected

Facebook-icon Twitter-icon Youtube-icon Blogger-icon RSS-icon
Mobile-icon jmg mobile qr code mobile apps icon
 
isms

Most Popular Keywords

Your browser doesn't support canvas.