Halaman ini menyediakan pautan kepada semua penerbitan dalam talian yang telah diterbitkan dan tersedia dalam format elektronik. Melalui format ini, bacaan secara dalam talian boleh dilakukan dan sekiranya ingin memuat-turun penerbitan yang tersenarai sila klik pautan muat-turun. Kami akan sentiasa mengemaskini halaman ini dari masa ke semasa.

Bil.  Tajuk Pautan Muat Turun  eBook
1.  Dasar Mineral Negara 2 Muat Turun  Baca
2.  Polisi Keselamatan Siber (PKS) Muat Turun  Tidak tersedia
3.  Malaysian Minerals Yearbook 2010 Muat Turun  Baca
4.  Pelan Strategik ICT (ISP) JMG 2016 - 2020 Muat Turun  Baca
5.  Pelan Strategik JMG 2016 - 2020 Muat Turun  Baca
6.  Malaysian Minerals Yearbook Muat Turun
 Baca
7.  Kompendium JMG Muat Turun
 Tidak tersedia
8.  Koleksi Keratan Akhbar Cawangan Ekonomi Mineral Muat Turun  Tidak tersedia
9.  Batuan, Mineral dan Fosil Tidak Tersedia  Baca
10.  Laporan Tahunan JMG Muat Turun Tidak tersedia
11.  Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) JMG TIdak Tersedia Baca