Bil. Aplikasi Bilangan Transaksi (mengikut bulan pada tahun semasa)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Jumlah (mengikut tahun) 
09 10 11 12 13 14 15
1. Borang Pertanyaan Umum 18 23
22  8  4  5  2 21 15 12 15   70 151 173 191 134 109 82
2. Permohonan Program Latihan Industri (e-Li) 33 28 52 28  2 12  6 12  8  6  4   n/a n/a n/a 61 129 89 161
3. Permohonan Lawatan Muzium Geologi Secara Berkumpulan  0  1  1  2  0  2  1  3  4  3  2   n/a n/a n/a 11 33 7 7
4. Aduan Kejadian Geobencana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0   n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
5. Laporan Statistik Lombong  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   n/a n/a n/a n/a 0 0 0
6. Laporan Statistik Kuari  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    n/a n/a n/a n/a 0 0 0
7. Permohonan / Tempahan Bilik Latihan ICT (Amber) BPT  3  4  2  0  0  1  0  4  3  3  1   n/a n/a n/a n/a n/a 8 10